Camera Word

W 1902 r. Stieglitz wraz z Josephem T. Kelleyem uruchomił kwartalnik Camera Work, który wspierał ideały ruchu fotograficzno-secesyjnego w celu „luźnego trzymania razem tych Amerykanów, którzy poświęcili się fotografii obrazowej w swoim dążeniu do wymuszania jej uznania, nie jako służebnicy sztuki, ale jako wyróżniającego się medium indywidualnej ekspresji”. Foto-Secesja obejmowała piktorializm, który zakłada, że manipulowanie obrazem w celu stworzenia subiektywnej perspektywy fotografa było ważniejsze niż sam przedmiot zdjęcia. Fotografie dotyczyły raczej wywołanych uczuć i indywidualnego procesu ekspresji artysty, a nie samego tematu. Stieglitz nie był jednak z tym sam. Pomógł mu współzałożyciele: F. Holland Day, John Bullock, Frank Eugene, Gertrude Käsebier, Joseph Kelley, Robert Redfield, Evat Watson-Schütze, Eduard Steichen i Clarence White. Wiara ta objęła też aż kilka społeczeństw fotograficznych na całym świecie.

8 stycznia 2018

Dodaj komentarz